top of page

ZÁLOHOVÁNÍ ENERGIE EPS

EPS top.jpg

ZÁLOHOVÁNÍ EPS

Chcete v rámci instalované fotovoltaické elektrárny na plno využívat ochranu proti výpadku, zkratům, přepětí, podpětí a blackoutu?

 

V rámci každé realizované instalace

fotovoltaické elektrárny realizujeme v ceně komplexní zajištění EPS.

baterie.png

Jak chápat EPS zálohu
v rámci rodinného domu

EPS neboli zálohování energie v rodinném domě je jednou z výhod hybridních fotovoltaických střídačů, které je možné využít v několika různých rovinách. Je třeba také pochopit na co lze EPS využít, s jakým potenciálem a na jaké spotřebiče či odběry elektrické energie.

EPS neboli (Emergency Power supply) se ne náhodou nazývá Nouzovým stavem v oblasti využívání energie pro případy krátkodobých výpadků. V tomto kontextu je tedy třeba vnímat co je považováno za krátkodobý výpadek a s jakou kapacitou bateriového úložiště je v konkrétních případech pracovat.

Zálohovaná a nezálohovaná čast okruhů v instalaci FVE

Co je vhodné zálohovat a co již není je ovlivněno výkonem střídače jako takového. Pokud je například instalován výkon 5-8 kW, tak zde je vhodné rozdělit zálohu v domovním rozvaděči na zálohované a nezálohované okruhy, tedy rozdrátovat rozvaděč.

 

Do zálohovaných okruhů doporučujeme zařadit nejdůležitější spotřebiče v domě s malým odběrem. Tedy principiálně jde např. o lednice, zásuvky, kde jsou zapojené drobné spotřebiče, osvětlení v domě, čerpadlo do studny, vrátník na pojezdové bráně, či vrata apod.

 

Celkový systém zálohy celého domu posléze lze realizovat u střídačů od 10 – 20 kW. I tak je nutné ze zálohy vyčlenit auto nabíječky, a silné spotřebiče, které by z baterie odebrali velkou část energie za krátký čas.

switchboard.jpg

K ČEMU LZE EPS V DOMĚ DÁLE POUŽÍVAT A JAK

EPS není určena pouze k řešení nenadálých výpadků. Je třeba si zde uvědomit jakým způsobem funguje střídač jako takový a kde se EPS na střídači připojuje. U střídačů SOFAR a KEHUA jde o zapojení na externí zapojení, přes které je od chvíle zapojení zálohovaných okruhů veškerá energie do zapojení v domě. Tímto je vyřešen i další z problémů, který může v rámci elektrického zapojení nastat v případě podpětí či přepětí. Zapojení přes EPS tudíž toto řeší na úrovni výstupu ze střídače přes jednotlivé fáze s vyrovnáváním těchto hodnot na hodnoty výchozí, tedy v rámci sítě v ČR se jedná o výstupní napětí 230V a 50Hz.

Také je velice důležité, jak je k tomuto střídač zapojen v rámci domovního rozvaděče, jak silné jsou instalované baterie a kolik dokáže střídač pokrýt v době výpadku energie v rámci kW odebírané energie. Tato záležitost tedy nelze ničím paušalizovat a je řešena individuálně při každé realizované instalaci.

Je důležité taktéž respektovat využívání auto nabíjecích stanic, které by se do EPS zapojovat neměli za žádných okolností.

Technologie SOFAR a KEHUA jako technologickou nadstavbu umí pracovat s externími agregáty a jejich využívání v rámci delších výpadků energie, a to formou automatického zapnutí a nastartování těchto zařízení v případě, že takové zařízení je zapojené do soustavy.

bottom of page