top of page

OPTIMALIZACE VÝKONU FVE

Otimalizace.jpg

OPTIMALIZACE FVE

Chcete v rámci instalované fotovoltaické elektrárny vyrábět efektivě s vyšším výkonem o 15 - 30 % více elektřiny?

 

Při použití systémových prvků nazvaných jako optimizery lze tohoto efektu dosáhnout s profesionálním řízením výroby.

TIGO Opti.png

Optimizery TIGO - inteligentní optimalizace výkonu panelů

Optimalizace výkonu fotovoltaických systémů je řešením v rámci instalací, kde je předpoklad omezení výkonu formou zastínění některých modulů panelů okolními překážkami.

Optimizery TIGO nabízí hned několik variant technologického řešení pro monitoring, monitoring a hlášení výkonu až po celkový full management formou aktivního monitoringu po vypínání jednotlivých panelů ve chvíli jejich snížení výkonu, který by ovlivnil výkon celého stringu.

Systém je možné využít pouze na stringu, kde k omezení výkonu může dojít, není třeba provádět instalaci optimizerů na všechny panely celé elektrárny, i když ve výsledku výkon celé elektrárny s osazenými optimizery vzroste od 10-30 % navýšení výkonu.

Vzdálená správa a přehled

Správa optimizerů stejně tak jako samotná instalace probíhá pomocí mobilních zařízení přes aplikace v telefonech a na PC. Celkový výkon elektrárny je možné sledovat ve dvou různých módech. Na úrovni panelů po 1 minutě a aktivním sledováním výkonu včetně modulace a odpínání z provozu po sledování celé elektrárny a řešení modulace výkonu celého systému.

Systém je navržen na sledování výkonu v on-line režimu, tudíž je schopen na každý podnět využívat svých notifikačních zpráv, kterými upozorní uživatele elektrárny na případné omezení výkonu, výpadky až po situace, které si navolí samotný uživatel jako sledované údaje.

Svou elektrárnu tak máte jak na dlani, vedle toho, že již samotný systém monitoringu střídače má své monitorovací služby.

monitor 2.png
apka 2.png
monitor 3.png
apka 3.png

Správa a přehled každého
solárního panelu

Monitorovací systém je připraven i pro velké instalace, kde je možné sledovat zapojení panelů jak po jednotlivých modulech, tak ale i v páru. Systém je schopen vyhodnocovat jednotlivé stringy a jejich výkon napětí, je schopen předávat informace o výkonu dalším systémům včetně střídačů.

Optimalizace fotovoltaických panelů má ještě jeden významný faktor a tím je odpojení panelu v době jeho poškození či zkratu některých článků na panelu, o čemž se samotný uživatel elektrárny nemá jinak jak dozvědět. Stálý dohled řeší tudíž celkovou energetickou správu elektrárny s ohledem na dlouhodobý výkon a udržitelnost výkonu, jako systém protipožární ochrany v situaci zkratu či poškození některého modulu s možností okamžitého vypnutí.

bottom of page